Teun

GEMENGDE TECHNIEK

Teun 80 x 50 cm Gemengde techniek op hout Prijsklasse A 400 - 1.000 EURO  <
Anna

GEMENGDE TECHNIEK

Anna 70 x 45 cm Gemengde techniek op hout Prijsklasse A 400 - 1.000 EURO  <
Anne

GEMENGDE TECHNIEK

Anne 80 x 50 cm Gemengde techniek op hout Prijsklasse A 400 - 1.000 EURO  <
Familie van Vucht

GEMENGDE TECHNIEK

Familie van Vucht 90 x 90 cm Gemengde techniek op hout Prijsklasse C 2.000 - 4.000 EURO  <
Eva

GEMENGDE TECHNIEK

Eva 80 x 50 cm Gemengde techniek op hout Prijsklasse A 400 - 1.000 EURO  <
Anne

GEMENGDE TECHNIEK

Anne 50 x 60 cm Gemengde techniek op zuurvrij karton Prijsklasse A 400 - 1.000 EURO  <
Hans

GEMENGDE TECHNIEK

Hans 58 x 40 cm Gemengde techniek op hout Prijsklasse A 400 - 1.000 EURO  <
Myrte

GEMENGDE TECHNIEK

Myrte 80 x 50 cm Gemengde techniek op hout Prijsklasse A 400 - 1.000 EURO  <
Familie Muns

GEMENGDE TECHNIEK

Familie Muns 150 x 150 cm Gemengde techniek op linnen Prijsklasse D 4.000 - 10.000 EURO  <